งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

ติดต่อเรา

วัดกำเเพง

เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐ เเขวงสามดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

02-415-0922

วัดกำเเพง

@วัดกำเเพง