วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๕

พระมหาพีระพล ฐานจาโร (ดร.เจ้าอาวาสวัดกำเเพง องค์ปัจจุบัน)

พระมหาพีระพล ฉายา ฐานจาโร อายุ ๔๙ ปี
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก,ป.ธ.ต.,ป.บส,ศษ.ม,ศษ.ด.
วัดกำเเพง เเขวงเเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง เจ้าอาวาสวัดกำเเพง

สถานะเดิม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

อุปสมบถ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วิทยฐานะ

  • พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม เขตจอมเทียม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม เขตจอมเทียม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม เขตจอมเทียม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

งานปกครอง

  • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นพระวินยาธิการ ประจำเขตบางขุนเทียน เเละเป็นพระกรรมวาจาจารย์
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเลขานุการเจ้าคณะเเขวงเเสมดำ
  • พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำเเพง
  • พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้เเทนรักษาการเเทนเจ้าอาวาสวัดกำเเพง