วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

งานประจำปีวัดกำแพง ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มิถุนายน 6, 2022

งานประจำปีวัดกำแพง ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีพิธีการเปิดงานในเวลา ๑๖.๑๙ น. โดยท่านพระครูพิศาลปริยัตยานุกูล เจ้าอาวาสวัดกำแพง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และอดีต ส.ส.ประเสริฐ – อดีต ส.ก.ประพันธ์ ม่วงศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการตัดริบบิ้นปล่อยป้ายผ้าแพรงานประจำปี หลังจากการเปิดงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านพระครูพิศาลปริยัตยานุกูล เจ้าอาวาสวัดกำแพง ได้บูชาสักการะ ปิดทองรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์ หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร พระครูชุบ โอภาโส ลอยเทียนประทีปถวายพระบรมสารีริกธาตุ และสักการะหลวงพ่ออู่ทอง ในงานวันแรกมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากมาร่วมในงาน ในช่วงคำ่มีการแสดงของคณะสิงห์โตและมีมหรสพให้ชมฟรีทั้ง ลิเก ภาพยนต์ ดนตรี 
      งานประจำปีในวันที่สอง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในงานมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยพญาอินทรีย์ คอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่จอดรถและการจราจรเป็นประจำทุกคืน ในงานมีร้านค้าจำหน่ายของกินและของใช้ให้ได้เลือกซื้อหากันมากมาย
       งานประจำปีวันที่สาม ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันนี้มีการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง และสถานที่ขาดเสียมิได้ที่ต้องเข้ามากราบสักการะเมื่อมาถึงที่วัดกำแพง คือศาลาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีการลอยเทียนประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และวิหารที่อยู่ทางด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่คู่วัดกำแพงมาช้านาน

   งานประจำปีวันที่สี่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็นวันเสาร์ในวันนี้จึงมีพุทธศาสนิกชนมานมัสการปิดทองหลวงพ่อมากกว่าในวันก่อนๆ ส่วนในทางโรงครัวก็มีการประกอบอาหารเพื่อจัดเลี้ยงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของวัดทุกฝ่าย และในช่วงคำ่คืนก็มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงด้วย
    งานประจำปีในคืนสุดท้าย ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีการมอบถ้วยรางวัลตะกร้อลอดบ่วง โดยท่านพระครูพิศาลปริยัตยานุกูล ท่านเจ้าอาวาสได้มาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา และในเวลา ๒๓.๐๐ น.โดยประมาณมีการถวายผ้าป่า ๑๒ ราศรีและผ้าป่าลอยฟ้าหลังจากถวายสังฆทานชุดสุดท้าย ท่านพระครูพิศาลปริยัตยานุกูลได้มารับถวายสังฆทานและชักผ้าป่า เป็นอันเสร็จสิ้นงานประจำปี ๒๕๕๙ 

วัดกำแพง

เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

© ลิขสิทธิ์ © วัดกำแพง บางขุนเทียน  ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางวัดกำแพง เว้นแต่เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในทางจรรโลงพระพุทธศาสนา