วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิงหาคม 6, 2022
Screen Shot 2565-08-06 at 11.51.06Screen Shot 2565-08-06 at 11.51.06
Screen Shot 2565-08-06 at 11.51.12Screen Shot 2565-08-06 at 11.51.12
Screen Shot 2565-08-06 at 11.51.00Screen Shot 2565-08-06 at 11.51.00
Screen Shot 2565-08-06 at 11.50.55Screen Shot 2565-08-06 at 11.50.55
Screen Shot 2565-08-06 at 11.50.46Screen Shot 2565-08-06 at 11.50.46

วัดกำแพง เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
© ลิขสิทธิ์ © วัดกำแพงบางขุนเทียน

ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางวัดกำแพง เว้นแต่เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในทางจรรโลงพระพุทธศาสนา