วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิงหาคม 6, 2022
Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.22Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.22
Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.13Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.13
Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.29Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.29
Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.59Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.59

 is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

       หลังจากที่มณฑปหลังใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๕๕ จึงได้มีการย้ายปูชนียวัตถุทั้งหมด กลับมาประดิษฐานยังมณฑปหลังใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบสักการะโดยสะดวก