งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

Candle Procession on Visakha Bucha Day 20 May 2016

September 19, 2022
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.27Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.27
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.35Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.35
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.42Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.42
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.20Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.20

หลังจากที่มณฑปหลังใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๕๕ จึงได้มีการย้ายปูชนียวัตถุทั้งหมด กลับมาประดิษฐานยังมณฑปหลังใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบสักการะโดยสะดวก