วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๓

พระครูชุบ โอภาโส

พระครูชุบ โอภาโส ฉายา ฐานจาโร อายุ ๔๙ ปี
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก,ป.ธ.ต.,ป.บส,ศษ.ม,ศษ.ด.
วัดกำเเพง เเขวงเเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง เจ้าอาวาสวัดกำเเพง

สถานะเดิม

 พระครูชุบ โอภาโส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ ลักษณะรูปร่างของท่านสูง ผอมแกร่ง ท่านมีเมตตาสูงเป็นที่เคารพของพระภิกษุภายในวัด ท่านเป็นพระคู่สวดกับพระอาจารย์ฉ่อง อุตตโม วัดสิงห์ (พระครูอุดม สิกขกิจ) โยมบิดาชื่อ จิ พึ่งฟัก โยมมารดาชื่อ นางฉาย พึ่งฟัก โยมเลี้ยงชื่อ โยมพลัด บ้านของท่านมีอาชีพทำนา อาจารย์ชุบเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศ เวลาสวดพระอธิธรรมสังคหะเสียงดังฟังชัด เสียงก้องกังวานมีความไพเราะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นท่านยังมีพรสวรรค์ในการเขียนลายกนก ลายไทย และตอกภาพได้สวยงามในยุคสมัยนั้น

อุปสมบถ

วิทยฐานะ

งานปกครอง