วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมบูรณะองค์หลวงพ่ออู่ทอง

วัดกำแพง

เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

© ลิขสิทธิ์ © วัดกำแพง บางขุนเทียน  ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางวัดกำแพง เว้นแต่เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในทางจรรโลงพระพุทธศาสนา