วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

โครงการส่งเสริมพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (เขตบางขุนเทียน) copy3

Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.33Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.33
Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.42Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.42
Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.42Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.42
Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.52Screen Shot 2565-08-07 at 13.37.52

โครงการส่งเสริมพระปริยัติธรรมเเผนกบาลี(เขตบางขุนเทียน)
๑ วัด ๑ มหาเปรียญ

หน่วยงาน

วัดกำเเพง เเขวงเเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมพระปริยัติธรรมเเผนกบาลี (๑วัด ๑มหาเปรียญ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักสถานศึกษาวัดกำเเพง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

มีนาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เป้าหมาย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พื้นที่ดำเนินการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แผงผังผู้บริหาร