งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

2016 年 12 月 31 日 跨年赞颂佛咒

9月 18, 2022
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.27Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.27
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.35Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.35
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.42Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.42
Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.20Screen Shot 2565-08-06 at 11.08.20

2012年新的mondop大楼竣工后,所有的圣物都被搬走了。 回到新的曼达普供奉 方便佛教徒前来参拜