งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

Asanha Bucha 日蜡烛游行 2016 年 7 月 19 日

9月 18, 2022
Screen Shot 2565-08-06 at 11.28.39Screen Shot 2565-08-06 at 11.28.39
Screen Shot 2565-08-06 at 11.28.45Screen Shot 2565-08-06 at 11.28.45
Screen Shot 2565-08-06 at 11.29.05Screen Shot 2565-08-06 at 11.29.05
Screen Shot 2565-08-06 at 11.29.13Screen Shot 2565-08-06 at 11.29.13

2012年新的mondop大楼竣工后,所有的圣物都被搬走了。 回到新的曼达普供奉 方便佛教徒前来参拜