งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ถาวรวัตถุ

สถาปัตยกรรมเเละสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดกำเเพง