งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

ถาวรวัตถุ

สถาปัตยกรรมเเละสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดกำเเพง