งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เขตบางขุนเทียน ร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชนวัดกำแพง

Screen Shot 2567-03-26 at 11.48.09Screen Shot 2567-03-26 at 11.48.09
434102557_458286603199308_6840940417668343463_n434102557_458286603199308_6840940417668343463_n
434096455_458286579865977_626124524005109132_n434096455_458286579865977_626124524005109132_n
434102557_458286603199308_6840940417668343463_n434102557_458286603199308_6840940417668343463_n
เขตบางขุนเทียน ร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชนวัดกำแพง

หน่วยงาน

เขตบางขุนเทียน ร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชนวัดกำแพง

ชื่อโครงการ

เขตบางขุนเทียน ร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชนวัดกำแพง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เขตบางขุนเทียน ร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชนวัดกำแพง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ลักษณะโครงการ

วัตถุประสงค์

เวลา 17.00 น. นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อม นางสุพิชญา โรงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ชุมชนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน
โดยมี พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 เป็นประธานในพิธี พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.มงคล สังข์เพิ่ม สวป.สน.ท่าข้าม คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ปปส.กทม. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายปกครอง เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา) ประธานชุมชนและประชาชนชุมชนวัดกำแพง เข้าร่วมฯโดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม จัดทำโครงการขึ้นเพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ชาวชุมชนวัดกำแพง และประเทศชาติโดยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มีตำรวจและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เน้นย้ำการค้นหา ลดผู้เสพ ใช้ชุมชนบำบัดคืนคนดีสู่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์ โดยเฉพาะมิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชนยั่งยืนฯพร้อมร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในชุมชน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมต่างๆ

เป้าหมาย

เวลา 17.00 น. นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อม นางสุพิชญา โรงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ชุมชนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน
โดยมี พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 เป็นประธานในพิธี พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.มงคล สังข์เพิ่ม สวป.สน.ท่าข้าม คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ปปส.กทม. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายปกครอง เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา) ประธานชุมชนและประชาชนชุมชนวัดกำแพง เข้าร่วมฯโดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม จัดทำโครงการขึ้นเพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ชาวชุมชนวัดกำแพง และประเทศชาติโดยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มีตำรวจและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เน้นย้ำการค้นหา ลดผู้เสพ ใช้ชุมชนบำบัดคืนคนดีสู่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์ โดยเฉพาะมิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชนยั่งยืนฯพร้อมร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในชุมชน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมต่างๆ

พื้นที่ดำเนินการ

เวลา 17.00 น. นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อม นางสุพิชญา โรงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ชุมชนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน
โดยมี พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 เป็นประธานในพิธี พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.มงคล สังข์เพิ่ม สวป.สน.ท่าข้าม คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ปปส.กทม. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายปกครอง เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา) ประธานชุมชนและประชาชนชุมชนวัดกำแพง เข้าร่วมฯโดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม จัดทำโครงการขึ้นเพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ชาวชุมชนวัดกำแพง และประเทศชาติโดยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มีตำรวจและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เน้นย้ำการค้นหา ลดผู้เสพ ใช้ชุมชนบำบัดคืนคนดีสู่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์ โดยเฉพาะมิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชนยั่งยืนฯพร้อมร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในชุมชน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมต่างๆ

เวลา 17.00 น. นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อม นางสุพิชญา โรงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ชุมชนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน
โดยมี พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 เป็นประธานในพิธี พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.มงคล สังข์เพิ่ม สวป.สน.ท่าข้าม คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ปปส.กทม. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายปกครอง เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา) ประธานชุมชนและประชาชนชุมชนวัดกำแพง เข้าร่วมฯโดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม จัดทำโครงการขึ้นเพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ชาวชุมชนวัดกำแพง และประเทศชาติโดยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มีตำรวจและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เน้นย้ำการค้นหา ลดผู้เสพ ใช้ชุมชนบำบัดคืนคนดีสู่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์ โดยเฉพาะมิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชนยั่งยืนฯพร้อมร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในชุมชน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมต่างๆ

แผงผังผู้บริหาร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์