งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

บ่อเต่า วัดกำเเพง

วกพ01 (26 of 50)วกพ01 (26 of 50)
วกพ01 (25 of 50)วกพ01 (25 of 50)

บ่อเต่า วัดกำเเพง

ถาวรวัตถุอื่นๆ