งานวัดกำเเพง

02-415-0922

สระน้ำ (เพื่อสาธารณะประโยชน์ในอดีต)

Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.29Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.29
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.40Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.40
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.49Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.49
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.57Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.57

ในอดีต จากคำบอกเล่าของคนในสมัยก่อน เมื่อถึงฤดูแล้งจะมีความแห้งแล้งมาก ในลำนำ้ลำคลองนำ้จะแห้งผากสามารถลงไปเดินเล่นได้ จึงมีความคิดที่จะขุดสระ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำ และเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนภายในละแวกวัดได้ใช้สอยในยามเมื่อถึงฤดูแล้ง

ในปัจจุบัน ทางวัดกำแพงได้อนุรักษ์สระนำ้นี้เอาไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชนรุ่นหลัง และเป็นเสมือนสวนสาธารณะขนาดย่อมๆ ของวัดกำแพง เนื่องจากมีความสงบร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ในสระนี้มีสัตว์น้ำหลายชนิด  อาทิเช่น เต่า ตะพาบ ปลา ประชาชนสามารถเข้ามาให้อาหารสัตว์นำ้และนั่งพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เมื่อมาที่วัดกำแพงเลยทีเดียว