งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ส่องโบสถ์เก่าวัดกำเเพง

_MG_9375_MG_9375
_MG_9348_MG_9348
_MG_9338_MG_9338
_MG_9351_MG_9351

อุโบสถหลังใหม่มีหน้าบันประดับด้วยถ้วยชามสังคโลก ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปโบราณเนื้อทองเหลืองปางห้ามญาติและปางอุ้มบาตรอยู่แถวหลัง ส่วนแถวหน้าจะเป็นพระพุทธรูปโบราณเนื้อทองเหลืองปางมารวิชัย 3 องค์ พระประธานในโบสถ์สร้างเป็นปูนปั้น ลงรักปิดทองหน้ายิ้มแย้ม ปัจจุบันลงรักปิดทองทุกองค์ อุโบสถบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาส มณฑปหลวงพ่อไปล่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว วิหารมีกำแพงแก้วล้อมรอบ ภายในประดิษฐาน หลวงพ่ออู่ทอง องค์พระปรางค์มีซุ้มจระนำ 4 ทิศ ยอดบน

 

สุดมีฝักเพกาทำด้วยสัมฤทธิ์ หอกลองสร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 ศาลาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอไตรสร้างพ.ศ. 2539 แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 23 เมตร