งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

หอกลอง หอระฆัง

Screen Shot 2565-08-07 at 11.31.11Screen Shot 2565-08-07 at 11.31.11
Screen Shot 2565-08-07 at 11.31.17Screen Shot 2565-08-07 at 11.31.17

หอกลองสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บูรณปฎิสังขรณ์อีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๖

โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

ถาวรวัตถุอื่นๆ