งานวัดกำเเพง

02-415-0922

หอพระไตรปิฎก

Screen Shot 2565-08-06 at 15.48.25Screen Shot 2565-08-06 at 15.48.25
Screen Shot 2565-08-06 at 15.43.45Screen Shot 2565-08-06 at 15.43.45
Screen Shot 2565-08-07 at 11.24.48Screen Shot 2565-08-07 at 11.24.48

พ.ศ.๒๕๓๗ ก่อสร้างฌาปนสถานแบบทรงไทย เตาน้ำมัน ๑ เตา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

เปลี่ยนเป็นเตาเผาศพปลอดมลพิษในปี พ.ศ.๒๕๔๔โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง