วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

หอพระไตรปิฎก

Screen Shot 2565-08-06 at 15.48.25Screen Shot 2565-08-06 at 15.48.25
Slide #1
Screen Shot 2565-08-06 at 15.43.45Screen Shot 2565-08-06 at 15.43.45
Slide #1
Screen Shot 2565-08-07 at 11.24.48Screen Shot 2565-08-07 at 11.24.48
Slide #1
Slide #1

พ.ศ.๒๕๓๗ ก่อสร้างฌาปนสถานแบบทรงไทย เตาน้ำมัน ๑ เตา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

เปลี่ยนเป็นเตาเผาศพปลอดมลพิษในปี พ.ศ.๒๕๔๔โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

ถาวรวัตถุอื่นๆ