งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๑

หลวงพ่อคง 

วัดกำเเเพงในสมัยก่อนเป็นวัดทีไม่มีพระภิกษุจำพรรษามาระยะหนึ่ง จนกระทั่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งนามว่า พระอาจารย์คง ท่านเดินธุดงค์ผ่านมาพบเห็นว่าเป็นวัดที่มีความสงบเงียบ จึงได้ปักกลดที่นี่ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัยที่มีความรู้ เเตกฉาน ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดเเห่งนี้ (วัดกำเเพง บางขุนเทียน)  ตลอดจนช่วยเหลือชาวบ้านเเละต่อนหนังสือให้เเก่เด็กๆในละเเวกนี้ จนเป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของชาวบ้านมาก

ต่อมาภายหลังเมือท่านมีอายุมากขึ้น สุขภาพของหลวงพ่อไม่ค่อยดีมีอาการหน้ามืดหมดสติในบางครัั้ง ท่านจึงลาสิกขามาเป็นฆราวาสชาวบ้านเรียกท่านว่า ท่าน คฤหัสถ์ ได้อาศัยพักอยู่ภายในวัด หลังลาสิกขาเเล้วอาการป่วยดังกล่าวกลับไม่เกิดขึ้นอีกเลย จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าหลวงพ่อคงท่านได้ปฏิบัติถือศิลโดยนุ่งขาวอาศัยอยู่ในวัดกำเเพงจวบจนถึงเเก่กรรม เเละหลวงปู่ไปล่ ฉนุทสโรได้เป็นประธานจัดการฌาปนกิจศพท่านอย่างสมเกียรติ