งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ติดต่อเรา

วัดกำเเพง

เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐ เเขวงสามดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕

02-415-0922

@วัดกำเเพง

@วัดกำเเพง

โครงสร้างบุคลากรวัด