งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

ส่อง สถานที่โบราณ วัดกำเเพง วัดที่โด่งดังที่สุดของไทย

 

ก่อนที่จะกล่าวถึงประวัติของวัดกำเเพง เเละประวัติของหลวงปูไปล่ใคร่ที่จะกล่าวถึงความเป็นมาของวัดกำเเพงเสียก่อน เพราะหลวงปูไปล่มีความใกล้ชิดกับวัดกำเเพงเป็นอย่างมาก จนเกือบจะกล่าวได้ว่าหลวงปูเเละวัดกำเเพงต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกันเเละกัน เพราะวัดกำเเพงต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกันเเละกัน เพราะท่านทำทุกอย่างของวัดกำเเพงหรือชาววัดกำเเพงตลอดชีวิตของท่าน

 

วัดกำเเพงในปัจจุบันเป็นวัดขนาดกลาง ตังอยู่บนฝั่งตะวันตกของคลองสนามชัยในท้องที่หมู่ ๖ เเขวงเเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จะขอกล่าวถึงความเป็นมาของวัดกำเเพงตามลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 

 

วัตถุถาวรอื่นๆ ที่เกียวข้อง