งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

งานกิจกรรมวัดอื่นๆ

รวมภาพกิจกรรมวัด