งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ

กิจกรรมวัดกำเเพง

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ

ในโอาสที่

พระธรรมวชิรมุนี วิ.

กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้งให้ พระครูปริยัติประภัสสร (สมบูรณ์ ฉายา ปภสฺสโร)

ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสิงห์

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ศาลาวิบูลย์การเปรียญ วัดสิงห์

ข้อมูลจาก : เพจ วัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

งานกิจกรรมวัดอื่นๆ

24 เมษายน 2024

รวมภาพกิจกรรมวัด

กิจกรรมวัดกำเเพง
กิจกรรมวัดกำเเพง
กิจกรรมวัดกำเเพง
กิจกรรมวัดกำเเพง
กิจกรรมวัดกำเเพง
กิจกรรมวัดกำเเพง