งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ทำบุญวัน สงกรานต์ 14 เมษายน 2567

ทำบุญวัน สงกรานต์ 14 เมษายน 2567

งานกิจกรรมวัดอื่นๆ

24 เมษายน 2024

รวมภาพกิจกรรมวัด