งานวัดกำเเพง

02-415-0922

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

งานกิจกรรมวัดอื่นๆ

24 เมษายน 2024

รวมภาพกิจกรรมวัด