งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

เจ้าอาวาสวัดกำแพง แจกทาน ในวันคล้ายวันเกิด

เจ้าอาวาสวัดกำแพง แจกทาน ในวันคล้ายวันเกิด

งานกิจกรรมวัดอื่นๆ

4 มกราคม 2024

รวมภาพกิจกรรมวัด