งานวัดกำเเพง

02-415-0922

เจ้าอาวาสวัดกำแพง แจกทาน ในวันคล้ายวันเกิด

เจ้าอาวาสวัดกำแพง แจกทาน ในวันคล้ายวันเกิด

งานกิจกรรมวัดอื่นๆ

24 เมษายน 2024

รวมภาพกิจกรรมวัด