Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 109

Warning: Constant WP_DEBUG_LOG already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 110

Warning: Constant SCRIPT_DEBUG already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 111
กำหนด เปิดให้เช่าบูชา #จอบ4 เหรียญจอบ หลวงพ่อไปล่ – งานวัดกำเเพง

งานวัดกำเเพง

02-415-0922

กำหนด เปิดให้เช่าบูชา #จอบ4 เหรียญจอบ หลวงพ่อไปล่

434093644_459982979696337_2692736836146798157_n
กำหนด เปิดให้เช่าบูชา #จอบ4
เหรียญจอบ หลวงพ่อไปล่
ในวันที่ 2 – 6 เมษายน 2567
เวลา 09.00 น.
ณ วัดกำแพง
ให้เช่าบูชาคนละ 1 เหรียญ เท่านั้น
(เช่น จอบใหญ่ 1 จอบเล็ก 1 / เนื้อ / วัน)
กำหนดเปิดให้เช่าบูชาเหรียญจอบ 4
ในช่วงงานประจำปี วัดกำแพง ดังนี้
2 เม.ย. – เปิดให้บูชาเนื้อทองเหลือง
จอบใหญ่ จำนวน 500 เหรียญ / 500 บ.
จอบเล็ก จำนวน 500 เหรียญ / 400 บ.
3 เม.ย. – เปิดให้บูชาเนื้อทองแดง
จอบใหญ่ จำนวน 500 เหรียญ / 600 บ.
จอบเล็ก จำนวน 500 เหรียญ / 500 บ.
4 เม.ย. – เปิดให้บูชาเนื้อนวะ
จอบใหญ่ จำนวน 500 เหรียญ / 1500 บ.
จอบเล็ก จำนวน 500 เหรียญ / 1000 บ.
 เม.ย. – เปิดให้บูชาเนื้อเงิน
จอบใหญ่จำนวน 500 เหรียญ 4000 บ.
จอบเล็กจำนวน 500 เหรียญ 2500 บ.
6 เม.ย. – เปิดให้บูชาเนื้อทองเหลือง
จอบใหญ่ จำนวน 500 เหรียญ / 500 บ.
จอบเล็ก จำนวน 500 เหรียญ / 400 บ.
วิธีการเช่าบูชาเริ่ม 9 โมงเช้า รับบัตรคิว
1. รับบัตรคิว 1,000 คิวต่อวัน เท่านั้น เพื่อเข้าจับสลาก
(แต่ถ้ามาไม่ถึง 500 คน ก็ไม่ต้องจับสลาก เช่าบูชาได้เลย)
2. ท่านที่มีสิทธิ์ได้เช่าบูชา คือคนที่จับสลากได้เท่านั้น
3. โปรดเตรียมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
4. อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิ์จับสลาก และเช่าบูชา
5. เมื่อจับสลากได้ นำเอกสารไปชำระเงิน และรับพระได้เลย
6. 1 บัตรประชาชน มีสิทธิ์จับสลากได้ 1 ครั้ง ต่อ วัน เท่านั้น
หมายเหตุ เหรียญที่เปิดให้เช่าบูชา เป็นในส่วนที่ทางวัดเก็บไว้ ไม่ใช่เหรียญที่สร้างเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งเคยแจ้งไว้ในโบชัวร์แล้ว
ผ้ายันต์ พระบูชาชนาดต่างๆ เปิดให้บูชา ในช่วงบ่าย ถึงค่ำ ในทุกวันของงานประจำปี
มาที่วัดเท่านั้น ไม่มีจองออนไลน์
เปิดให้เช่าบูชา หมายถึง มาเช่าบูชา ชำระเงิน รับพระกลับไปได้เลย ไม่ใช่การจองนะครับ