Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 109

Warning: Constant WP_DEBUG_LOG already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 110

Warning: Constant SCRIPT_DEBUG already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 111
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง – งานวัดกำเเพง

งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

Screen Shot 2565-08-06 at 11.23.59

วัดกำแพง

เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

© ลิขสิทธิ์ © วัดกำแพง บางขุนเทียน  ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางวัดกำแพง เว้นแต่เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในทางจรรโลงพระพุทธศาสนา