งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

พรุ่งนี้ !!! การรับพระ จองออนไลน์ (รับที่วัด)

2

พรุ่งนี้ !!! การรับพระ จองออนไลน์ (รับที่วัด)

บเสร็จรับเงินเลขที่ 20001 – 20500 ให้รับพระ วันที่ 17 มี.ค.67

เลขที่ออเดอร์ก่อนหน้า (จองออนไลน์รับที่วัด) สามารถเข้ารับได้ทั้งหมด

***ดูใบเสร็จรับเงิน (เลขที่ออเดอร์)***

สำหรับท่านที่จองพระออนไลน์ ตั้งแต่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 27501 จนถึง 35818 สามารถรับพระตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.67 จนถึง วันที่ 17 ก.พ.68

ลขใบเสร็จรับเงิน ที่หัวบิลด้านขวา

วลารับพระ รอบเช้า 08.30 – 12.00 น.

รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.