งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

431945419_453263247034977_4030449166273990085_n
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูนวการวิมล (สง่า สิริธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์
วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๗.๐๐ น.