งานวัดกำเเพง

02-415-0922

รับพระรวมประกาศ ทั้งที่มาจองที่วัด & ออนไลน์

รับจองพระ

#ประกาศ ครั้งสุดท้าย #การรับพระ
รวมประกาศ ทั้งที่มาจองที่วัด & ออนไลน์ (ยาวหน่อยนะ ค่อยๆ เลื่อนอ่าน
วันหยุดรับพระ คือ วันที่ 1 – 8 เมษายน 2567 ติดงานประจำปี
#การรับพระจอบ4
แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการรับพระ ในกรณีท่านไม่สามารถมารับพระได้ ในวันที่ทางวัดกำหนด (เลื่อนดูกำหนดรับพระด้านล่าง)
ท่านสามารถมารับพระในวันถัดไปได้ เช่น นัดรับพระวันที่ 17 ก.พ.67 แต่ท่านไม่สามารถรับพระได้ ก็ให้ไปรับพระในวันถัดไปได้ ซึ่งจะมีเวลารับพระ จนถึง 17 ก.พ. 2568
หรือท่านมีใบจองพระหลายใบ และมีกำหนดรับพระหลายวัน ตัวอย่างเช่น ท่านมีกำหนดรับพระในวันที่ 17 กับ 20 ก.พ.67 ท่านสามารถมารับพระทีเดียวในวันที่ 20 ก.พ.67 และสามารถรับพระในวันที่ 17 ก.พ.67 กลับไปได้ด้วย

 

อีกตัวอย่าง ถ้าท่านมีกำหนดรับพระในวันที่ 17 กับ 20 ก.พ.67 ท่านมารับพระในวันที่ 17 ก.พ.67 แต่ท่านจะรับพระ ที่มีกำหนดรับในวันที่ 20 ก.พ.67 กลับไปด้วยไม่ได้
#กำหนดรับพระ
ท่านที่จองพระเหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่นฉลองอุโบสถ 100 ปี ( #จอบ4 ) จอบใหญ่ จอบเล็ก พระบูชาชนาดต่างๆ สำหรับท่านที่จะมารับเองที่วัดกำแพง กำหนดการรับพระ ดังนี้
ท่านที่มาจองที่วัด
✳จองวันที่ 25 มี.ค.66 ให้รับพระ วันที่ 17 ก.พ.67
✴จองวันที่ 26 มี.ค.66 ให้รับพระ วันที่ 18 ก.พ.67
✳จองวันที่ 27 มี.ค.66 ให้รับพระ วันที่ 19 ก.พ.67
✴จองวันที่ 28 มี.ค.66 ให้รับพระ วันที่ 20 ก.พ.67
✳จองวันที่ 29 มี.ค.66 ให้รับพระ วันที่ 21 ก.พ.67
✴จองวันที่ 30 มี.ค.66 ให้รับพระ วันที่ 22 ก.พ.67
✳จองวันที่ 31 มี.ค.66 ให้รับพระ วันที่ 23 ก.พ.67
✴จองวันที่ 1 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 24 ก.พ.67
✳จองวันที่ 2 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 25 ก.พ.67
✴จองวันที่ 3 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 26 ก.พ.67
✳จองวันที่ 4 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 27 ก.พ.67
✴จองวันที่ 5 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 28 ก.พ.67
✳จองวันที่ 6 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 29 ก.พ.67
✴จองวันที่ 7 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 1 มี.ค.67
✳จองวันที่ 8 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 2 มี.ค.67
✴จองวันที่ 9 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 3 มี.ค.67
✳จองวันที่ 10 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 4 มี.ค.67
✴จองวันที่ 11 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 5 มี.ค.67
✳จองวันที่ 12 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 6 มี.ค.67
✴จองวันที่ 13 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 7 มี.ค.67
✳จองวันที่ 14 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 8 มี.ค.67
✴จองวันที่ 15 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 9 มี.ค.67
✳จองวันที่ 16 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 10 มี.ค.67
✴จองวันที่ 17 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 11 มี.ค.67
✳จองวันที่ 18 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 12 มี.ค.67
✴จองวันที่ 19 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 13 มี.ค.67
✳จองวันที่ 20 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 14 มี.ค.67
✴จองวันที่ 21 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 15 มี.ค.67
✳จองวันที่ 22 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 16 มี.ค.67
✴จองวันที่ 23 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 17 มี.ค.67
✳จองวันที่ 24 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 18 มี.ค.67
✴จองวันที่ 25 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 19 มี.ค.67
✳จองวันที่ 26 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 20 มี.ค.67
✴จองวันที่ 27 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 21 มี.ค.67
✳จองวันที่ 28 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 22 มี.ค.67
✴จองวันที่ 29 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 23 มี.ค.67
✳จองวันที่ 30 เม.ย.66 ให้รับพระ วันที่ 24 มี.ค.67
สำหรับท่านที่จองพระตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ค.66 สามารถรับพระตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.67 จนถึง วันที่ 17 ก.พ.68 (สะดวกวันไหน มารับวันนั้น) ‼
เวลารับพระ
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

สำหรับท่านที่จองออนไลน์ แจ้งความประสงค์จะมารับพระที่วัด
#กำหนดรับพระ
ท่านที่จองพระเหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่นฉลองอุโบสถ 100 ปี ( #จอบ4 ) จอบใหญ่ จอบเล็ก พระบูชาชนาดต่างๆ สำหรับท่านที่จองทางออนไลน์ จะมารับเองที่วัดกำแพง กำหนดการรับพระ ดังนี้
ดูเลขใบเสร็จรับเงิน (เลขออเดอร์)
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6709 – 6809 ให้รับพระ วันที่ 17 ก.พ.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6810 – 6910 ให้รับพระ วันที่ 18 ก.พ.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6911 – 7011 ให้รับพระ วันที่ 19 ก.พ.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7012 – 7112 ให้รับพระ วันที่ 20 ก.พ.67
✳ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7113 – 7213 ให้รับพระ วันที่ 21 ก.พ.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7214 – 7314 ให้รับพระ วันที่ 22 ก.พ.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7315 – 7415 ให้รับพระ วันที่ 23 ก.พ.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7416 – 7516 ให้รับพระ วันที่ 24 ก.พ.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7517 – 7617 ให้รับพระ วันที่ 25 ก.พ.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7618 – 7718 ให้รับพระ วันที่ 26 ก.พ.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7719 – 7819
ให้รับพระ วันที่ 27 ก.พ.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7820 – 7920 ให้รับพระ วันที่ 28 ก.พ.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 7921 – 8021 ให้รับพระ วันที่ 29 ก.พ.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8022 – 8122 ให้รับพระ วันที่ 1 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8123 – 8223 ให้รับพระ วันที่ 2 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8224 – 8324 ให้รับพระ วันที่ 3 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8325 – 8425 ให้รับพระ วันที่ 4 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่8426 – 8526 ให้รับพระ วันที่ 5 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8527 – 8627 ให้รับพระ วันที่ 6 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8628 – 8728 ให้รับพระ วันที่ 7 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8729 – 8829 ให้รับพระ วันที่ 8 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8830 – 8930 ให้รับพระ วันที่ 9 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8931 – 9031 ให้รับพระ วันที่ 10 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9032 – 9132 ให้รับพระ วันที่ 11 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9133 – 9233 ให้รับพระ วันที่ 12 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9234 – 9334 ให้รับพระ วันที่ 13 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9335 – 9435 ให้รับพระ วันที่ 14 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9436 – 9536 ให้รับพระ วันที่ 15 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่9537 – 9637 ให้รับพระ วันที่ 16 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9638 – 9738 ให้รับพระ วันที่ 17 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9739 – 9839 ให้รับพระ วันที่ 18 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9840 – 9940 ให้รับพระ วันที่ 19 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 9941 – 10041 ให้รับพระ วันที่ 20 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10042 – 10142 ให้รับพระ วันที่ 21 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10143 – 10243 ให้รับพระ วันที่ 22 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10244 – 10344 ให้รับพระ วันที่ 23 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10345 – 10445 ให้รับพระ วันที่ 24 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10446 – 10546 ให้รับพระ วันที่ 25 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10547 – 10647 ให้รับพระ วันที่ 26 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10648 – 10748 ให้รับพระ วันที่ 27 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10749 – 10849 ให้รับพระ วันที่ 28 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10850 – 10950 ให้รับพระ วันที่ 29 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 10951 – 11051 ให้รับพระ วันที่ 30 มี.ค.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11052 – 11152 ให้รับพระ วันที่ 31 มี.ค.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11153 – 11253 เดิมให้รับพระ วันที่ 1 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 9 เม.ย.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11254 – 11354 เดิมให้รับพระ วันที่ 2 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 10 เม.ย.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11355 – 11455 เดิมให้รับพระ วันที่ 3 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 11 เม.ย.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11456 – 11556 เดิมให้รับพระ วันที่ 4 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 12 เม.ย.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11557 – 11657 เดิมให้รับพระ วันที่ 5 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 13 เม.ย.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11658 – 11758 เดิมให้รับพระ วันที่ 6 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 14 เม.ย.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11759 – 11859 เดิมให้รับพระ วันที่ 7 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 15 เม.ย.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11860 – 11960 เดิมให้รับพระ วันที่ 8 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 16 เม.ย.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 11961 – 12061 เดิมให้รับพระ วันที่ 9 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 17 เม.ย.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12062 – 12162 เดิมให้รับพระ วันที่ 10 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 18 เม.ย.67
✳ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12163 – 12263 เดิมให้รับพระ วันที่ 11 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 19 เม.ย.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12264 – 12364 เดิมให้รับพระ วันที่ 12 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 20 เม.ย.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12365 – 12465 เดิมให้รับพระ วันที่ 13 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 21 เม.ย.67
✴ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12466 – 12566 เดิมให้รับพระ วันที่ 14 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 22 เม.ย.67
✳ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12567 – 12667 เดิมให้รับพระ วันที่ 15 เม.ย.67 เปลี่ยนเป็นรับพระ วันที่ 23 เม.ย.67
สำหรับท่านที่จองพระออนไลน์ ตั้งแต่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12668 จนถึง 35818 สามารถรับพระตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.67 จนถึง วันที่ 17 ก.พ.68 (สะดวกวันไหน มารับวันนั้น)
ดู เลขใบเสร็จรับเงิน ที่หัวบิลด้านขวา
เวลารับพระ
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
หมายเหตุ
1.กำหนดระยะเวลารับพระ
ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.67 จนถึง 17 ก.พ.68 ( 1 ปี เต็ม )

2. จองออนไลน์ แจ้งจัดส่ง กำลังดำเนินการแพ็คของ โดยบริษัทขนส่งที่เป็นคู่สัญญากับวัด

ประกาศ
สำหรับขั้นตอนการรับวัตถุมงคล จอบ 4 (รบกวนทุกท่านอ่านให้ครบถ้วนนะครับ)
รายละเอียด สำหรับคนที่จองหน้าวัด
– นำใบจอง พร้อม บัตรประชาชน มาที่วัด / ใบจองหน้าวัดจะมี ทั้ง A4 และกระดาษ F14 แผ่นยาวๆ
– ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (ยกเว้นวันที่ 25 มีนาคม วันแรก ทางวัดยังไม่มีตราปั้มห้ามโอนกรรมสิทธิ์)
– ดูรายละเอียดเลขออเดอร์ให้ดีว่า ของท่านมารับวันไหน ทางเราให้มาตามวันเท่านั้น
เช็คได้ที่ลิ้งนี้ https://www.facebook.com/KamphaengTemple/posts/417714180589884
รายละเอียด สำหรับคนที่จองออนไลน์
– นำใบจอง พรอม บัตรประชาชน มาที่วัด (ตัวจริงต้องมาเท่านั้น)
– ใบจองออนไลน์ท่านสามารถปริ้นเองได้ที่เว็บไซต์ นี้ได้เลย https://xn--12cm1b2b2b6cj4jse.com/ จะไม่มีตราปั้มใดๆ
– ดูรายละเอียดเลขออเดอร์ให้ดีว่า ของท่านมารับวันไหน ทางเราให้มาตามวันเท่านั้น
เช็คได้ที่ลิ้งนี้ https://www.facebook.com/KamphaengTemple/posts/428234179537884
รายละเอียด สำหรับคนที่จัดส่ง
– รอทางเพจประกาศเลข เลข Tracking อย่างเดียวเท่านั้น
– ระยะเวลาการจัดส่ง ตามเวลาทั่วไป กทม.และต่างจังหวัด 1-3 วันทำการ
สำหรับคนที่ใบจองหาย
– แจ้งความแล้วมาขอใบใหม่ที่วัด (เฉพาะคนที่จองหน้าวัดเท่านั้น ออนไลน์ปริ้นเองได้เลย)
#วัดกำแพง
@ผู้ติดตาม