งานวัดกำเเพง

02-415-0922

เปิดรับพระตามปกติเช้า 8.30-12.00 น.บ่าย 13.00-16.00 น.ทุกบิล ทุกออเดอร์ ที่แจ้งว่ารับที่วัด มารับได้เลย

เปิดรับจองพระ

เปิดรับพระตามปกติเช้า 8.30-12.00 น.บ่าย 13.00-16.00 น.ทุกบิล ทุกออเดอร์ ที่แจ้งว่ารับที่วัด มารับได้เลย

หรือตามช่องทางพระได้ที่

https://www.facebook.com/KamphaengTemple/?locale=th_TH