งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

แชร์ไป ได้บุญ  #บุญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจกฟรี 100 ดวงตา ณ วัดกำแพง บางขุนเทียน กทม.

431796882_453419470352688_8355020644811783705_n
แชร์ไป ได้บุญ  #บุญใหญ่
ณ วัดกำแพง บางขุนเทียน กทม.
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567
โดย โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
ดำเนินการโดย
#โครงการบุญต่อบุญ ช่วยเหลือ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และผู้ป่วยโรคต้อกระจก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
รับผิดชอบงบประมาณ โดย
ทุนนิธิหลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร วัดกำแพง บางขุนเทียน
เวลา 08.00 น. : เปิดรับลงทะเบียน (ปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.)
โดยมีขั้นตอนในการให้บริการ ดังนี้
จุดที่ 1 ลงทะเบียน/รับบัตรคิว
จุดที่ 2 ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น
จุดที่ 3 วัดความดันลูกตา
จุดที่ 4 ขยายม่านตา
จุดที่ 5 ตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์
กรณี ผลการตรวจเป็นต้อกระจกสมควรได้รับการผ่าตัด จะส่งต่อไปยังจุดที่ 6 – 9
จุดที่ 6 ตรวจนับเซลล์กระจกตา
จุดที่ 7 วัดค่าสายตา / ความโค้งกระจกตา
จุดที่ 8 วัดเลนส์
จุดที่ 9 ซักประวัติ – ทำchart เวชระเบียน / ออกใบนัดผ่าตัด