วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

ลำดับเจ้าอาวาส

ตั้งเเต่อดีตจนถึงอดีตปัจจุบัน วัดกำเเพงมีเจ้าอาวาสรวม ๕ รูป

โดยมีลำดับประวัติดังต่อไปนี้

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๑

หลวงพ่อคง เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๑

พระมหาพีระพล ฉายา ฐานจาโร อายุ ๔๙ ปี
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก,ป.ธ.ต.,ป.บส,ศษ.ม,ศษ.ด.
วัดกำเเพง เเขวงเเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง เจ้าอาวาสวัดกำเเพง

สถานะเดิม

单击 “编辑” 按钮更改此文本。这是测试文本。

อุปสมบถ

เมื่อขึ้น ๑๔ คำ่ เดือน ๘/๘ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓
วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์  พระครูอุดมสิกขกิจ  วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูปลัดเผื่อน เขมานนฺโท  วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์  พระครูผาสุการโกวิท  วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ

งานปกครอง