งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

活動

甘烹寺內舉行的佛教活動