งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-415-0922

活動

甘烹寺內舉行的佛教活動