งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

大藏經堂

Screen Shot 2565-08-06 at 15.48.25Screen Shot 2565-08-06 at 15.48.25
Screen Shot 2565-08-06 at 15.43.45Screen Shot 2565-08-06 at 15.43.45
Screen Shot 2565-08-07 at 11.24.48Screen Shot 2565-08-07 at 11.24.48

ถาวรวัตถุอื่นๆ