วัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

池(過去為了公共利益)

Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.29Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.29
Slide #1
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.40Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.40
Slide #1
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.49Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.49
Slide #1
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.57Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.57
Slide #1

ถาวรวัตถุอื่นๆ