งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-415-0922

池(過去為了公共利益)

Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.29Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.29
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.40Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.40
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.49Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.49
Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.57Screen Shot 2565-08-07 at 11.41.57