งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

火葬場(火葬場)

Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58
Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12

ถาวรวัตถุอื่นๆ