งานวัดกำเเพง

02-415-0922

ติดต่อเรา

วัดกำเเพง

เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐ เเขวงสามดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

02-415-0922

วัดกำเเพง

@วัดกำเเพง