งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-415-0922

Abbot No. 2

Father Paila Chanthasaro

Father Paila Chanthasaro

He was born in 1860, coinciding with the reign of His Majesty King Mongkut. He is a resident of Bang Khun Thian. Thonburi Province (Thonburi side) at present in the Thong Luea family Originally a villager in Bang Bon Tai Subdistrict. Bang Khun Thian District Until his death in 1946, coinciding with the reign of King Ananda Mahidol. Phra Atthamaramathibodin

สถานะเดิม

ท่านเกิดที่บ้านหมู่บางบอน วันอังคาร พ.ศ. ๒๔๐๘ ปีฉลู

อุปสมบถ

เป็นบุตรนายเมฆ นางเหม ทองเหลือ นายเมฆนั้นเป็นคนเมืองตากได้นำยาเหนือ (ยาเส้น) มาขายที่หมู่บ้านบางบอนเป็นประจำจึงได้รู้จักแต่งงานกับอำแดงเหม มีบุตรชายหญิง ๕ คน คือ ๙.๑ นายพุ่ม อ่อนทรัพย์ (ใช้นามสกุลทางภรรยา) ๙.๒ หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร (ทองเหลือ) ๙.๓ นางคร้าม พลับทอง ๙.๔ นายมั่น ทองเหลือ ๙.๕ นายกิ๊ว ทองเหลือ นายเมฆเมื่อได้แต่งงานอยู่กินกับอำแดงเหมแล้วไม่นาน จึงได้เลิกทำการค้าขายยาเหนือ หันมาประกอบอาชีพทำนาตามอย่างภรรยา ซึ่งได้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวได้รับความสุขตามสมควร เมื่อนายพุ่มได้แต่งงานไปแล้ว นายไปล่จึงทำหน้าที่พี่คนโตอยู่ในบ้านแทน ต้องช่วยพ่อแม่ดูแลการทำไร่ไถนา ตลอดจนงานบ้านการครัว นายไปล่ก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้หญิง กล่าวกันว่ามีความถนัดในการใช้กระด้งตะแกรงได้เป็นอย่างดี เช่นการผัด การร่อน การกระทก และกระทาย เป็นต้น รวมทั้งการดูแลพวกน้องๆ เป็นหูเป็นตาแทนพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี ด้วยนายไปล่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยน และเลื่อมใสศาสนามาตั้งแต่เยาว์ เมื่อครั้งที่หลวงพ่อคงมาบูรณปฏิสังขรณ์ ท่านได้เปิดสำนักเรียนขึ้นสอนหนังสือให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทและเด็กชายที่อยู่ในหมู่บ้านบน บ้านล่าง นายไปล่มีอายุพอที่จะเรียนหนังสือได้แล้ว นายเมฆผู้เป็นพ่อจึงได้นำมาฝากเรียนหนังสือกับหลวงพ่อคง แต่ทว่าไปเรียนเฉพาะวันที่ว่างจากการช่วยเหลือพ่อแม่ทำไร่ทำนาเท่านั้น แต่ด้วยนายไปล่เป็นคนฉลาดสามารถเรียนได้ไม่แพ้ผู้ที่เล่าเรียนอยู่กินนอนประจำทุกวัน ด้วยความฉลาดเฉลียวของนายไปล่ จึงเป็นที่รักใคร่ถูกอัธยาศัยของหลวงพ่อคงเป็นอันมาก ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี จึงได้บวชเป็นพระ ณ พัทธสีมา วัดกำแพง (ชาวบ้านไม่เรียกว่าวัดสว่างอารมณ์) มีหลวงพ่อคง…เป็นอุปัชฌาย์ หลวงพ่อดิษฐ์…วัดกก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ คู่กับหลวงพ่อทัศน์…วัดสิงห์