งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-415-0922

Abbot No. 3

Phrakru Chub Opaso

Phrakru Chub Opaso, nickname Thanjaro, age 49 years.
academic standing
Lieutenant Colonel

Born on Sunday, Year of the Rabbit, 1915, his father’s name was Chi Puengfak and his mother’s name was Nang Chai Puengfak.
Ajarn Chub was later appointed as the abbot. He created prosperity for Wat Kamphaeng in both education and buildings within the temple. He was appointed as Phrakru Chub Opaso and as a prayer partner.

สถานะเดิม

พระครูชุบ โอภาโส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ ลักษณะรูปร่างของท่านสูง ผอมแกร่ง ท่านมีเมตตาสูงเป็นที่เคารพของพระภิกษุภายในวัด ท่านเป็นพระคู่สวดกับพระอาจารย์ฉ่อง อุตตโม วัดสิงห์ (พระครูอุดม สิกขกิจ) โยมบิดาชื่อ จิ พึ่งฟัก โยมมารดาชื่อ นางฉาย พึ่งฟัก โยมเลี้ยงชื่อ โยมพลัด บ้านของท่านมีอาชีพทำนา อาจารย์ชุบเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศ เวลาสวดพระอธิธรรมสังคหะเสียงดังฟังชัด เสียงก้องกังวานมีความไพเราะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นท่านยังมีพรสวรรค์ในการเขียนลายกนก ลายไทย และตอกภาพได้สวยงามในยุคสมัยนั้น