งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-415-0922

Abbot No. 4

Phrakru Kasem Thammaphinan

Phrakru Kasem Thammaphinan (Teacher Puean Khemanantho (original name: Phuean) Sangkhum was born on Monday, November 4, 1929, in the Year of the Snake. His father’s name was Mr. Phiw. Sangkhum’s mother’s name is Mrs. Pan Sangkum.
He has a total of 6 siblings.

สถานะเดิม

 

 

 

อุปสมบถ

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูอุดมสิกขกิจ วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดเผื่อน เขมานนฺโท วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูผาสุการโกวิท วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม เขตจอมเทียม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เลขานุการเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าคณะแขวงแสมดำพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระอุปัชฌาย์

 

ครูสอนปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา วัดกำแพง

 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม

วิทยฐานะ

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เลขานุการเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าคณะแขวงแสมดำ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา วัดกำแพง

สมณศักดิ์