งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-415-0922

Abbot No. 5

Phrakhru Phisanpariyatyanuku

Phrakhru Phisanpariyatyanukul, whose original name was Anan Sappana, was born on February 21, 1957.

Grade 4, first-class Dhamma scholar Ratcha-Orasaram Temple School, Bang Kho Subdistrict, Chom Thong District, Bangkok, 4 Phra Dhamma Sentences, Ratcha-Orasaram Temple School, Bang Kho Subdistrict, Chom Thong District, Bangkok, 2018, completed the Bachelor of Buddhist Studies degree. Department of Pali Buddhism (B.A.), Mahachulalongkornrajavidyalaya University Palisuksa Phutthakos Campus

อุปสมบถ

วัน ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมธรรมาภินันท์ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิบูลวัฒนวิธาน วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พระอนุสาวนาจารย์ พระฉลวย ปิยธมฺโม วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส)
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • การศึกษาพิเศษ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
 • ความชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพระวินยาธิการประจำเขตบางขุนเทียน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงแสมดำ
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพง
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง