งานวัดกำเเพง

02-415-0922

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

Screen Shot 2566-02-15 at 10.45.46

วัดกำแพง

เลขที่ ๔๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๕๐

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

© ลิขสิทธิ์ © วัดกำแพง บางขุนเทียน  ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางวัดกำแพง เว้นแต่เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในทางจรรโลงพระพุทธศาสนา