งานวัดกำเเพง

02-415-0922
02-000-0000

联系我们

甘烹寺

位于 曼谷邦坤天区萨美丹街道办拉玛2路45号  ๑๐๑๕๐

02-415-0922

甘烹寺

甘烹寺