งานวัดกำเเพง

02-415-0922

โรงเรียนปริยัติธรรม และหมู่กุฏิสงฆ์

Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.47
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.53
Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58Screen Shot 2565-08-06 at 15.31.58
Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12Screen Shot 2565-08-06 at 15.32.12
  • พ.ศ.๒๕๓๔ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส แบบคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๑๕๙ บาท
  • พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างศาลาเอนกประสงค์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๙๓๘ บาท
  • พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ชั้นเดียว แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท
  • พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ๒ หลัง กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เท่ากันทั้ง ๒ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท